W dniu 15 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Praw Osób Starszych. Tego dnia szczególnie akcentowany jest problem wykluczenia osób starszych, a tym samym szacunku i godności.
Jako placówka medyczna sprawująca opiekę domową także nad osobami w podeszłym wieku wiemy jak ważna jest empatia, wyrozumiałość i dialog z osobą starszą.
Także zatem dołączamy do apelu przypominając i prosząc o wspieranie osób w wieku senioralnym, o respektowanie praw, równe traktowanie, dostrzeganie problemów i potrzeb seniorów oraz nieignorowanie ich.
Zawsze jesteśmy w gotowości służyć pomocą i rzetelną podpowiedzią dotyczącą wsparcia opiekuńczego oraz medycznego nad osobą w podeszłym wieku.
Nasza opieka to jedna z form pomocy, to utrzymanie lub poprawa jakości życia – w tym życia społecznego. Dzięki obecności opiekuna, senior może zachować lub wręcz wznowić swoją aktywność społeczną.
To tylko jedna z wielu możliwości pomocy. Warto szukać tej najdogodniejszej choćby wśród organizacji pozarządowych wspierających seniorów.
Najważniejsze by nie odwracać wzroku od człowieka w potrzebie.

Pamiętaj!
Dostrzegaj, pomagaj, szanuj, dbaj, wspieraj!
Każdy z nas potrzebuje akceptacji i wsparcia.