Opieka domowa

Wykonywanie niektórych codziennych czynności takich jak np. sprzątanie, przygotowywanie posiłków, robienie zakupów może dla osoby starszej wiązać się z trudnościami. Okoliczności te są przyczyną stresu i dyskomfortu nie tylko tych osób, ale też ich bliskich. Rozwiązaniem jest powierzenie opieki nad bliskim wymagającym opieki w warunkach domowych osobom posiadającym zarówno kwalifikacje, jak i cechy osobowościowe, gwarantujące podopiecznemu bezpieczeństwo i komfort.

Usługa opieki domowej to propozycja skierowana do seniorów z ograniczoną mobilnością (np. w okresie ekonwalescencji) oraz ich opiekunów. Zapewniamy profesjonalne wsparcie wraz z czynnościami opiekuńczo – pielęgnacyjnymi.

Mamy świadomość, że podjęcie decyzji o skorzystaniu ze świadczeń opiekuńczych nie zawsze jest łatwe. Zalecamy by skorzystać z usług doświadczonego personelu, rolą którego jest odciążenia Państwa z trudów związanych z całodzienną opieką nad osobą zależną.

Zachęcamy do zapoznania się z rodzajami czynności, jakie może realizować opiekun na Państwa życzenie, a także pozostali członkowie zespołu: lekarz, fizjoterapeuta, psycholog, 

Nasz zespół to wykwalifikowani opiekunowie, doświadczeni w realizacji wykonywanych świadczeń. Koordynatorem zespołu opieki domowej jest doświadczona pielęgniarka.

Opieka domowa

Oferujemy opiekę długo- i krótkoterminową opiekuna medycznego lub pielęgniarki. Nasi pacjenci mogą liczyć ponadto na wsparcie lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty oraz psychologa.

Opieka całodobowa

Pełnimy stały nadzór nad podopiecznym – jest to forma wsparcia szczególnie przydatna, gdy bliscy nie zamieszkują razem z osobą wymagającą opieki. Tę formę opieki świadczą doświadczeni opiekunowie lub pielęgniarki.

Opieka godzinowa

Oferujemy usługi opiekuna medycznego lub środowiskowego, który pomoże podopiecznym w czynnościach dnia codziennego, będzie im towarzyszył i wesprze w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Nasi opiekunowie pomagają w czynnościach pielęgnacyjnych, ale także wyręczają w podstawowych obowiązkach domowych.

W ramach obowiązków nasi opiekunowie wykonują następujące czynności:

  • zmieniają pościel,
  • przygotowują i podają posiłek,
  • pomagają przy poruszaniu się,
  • pomagają w korzystaniu z toalety,
  • aktywizują do ćwiczeń ruchowych,
  • wspierają przy wyjściach z domu (spacer, wizyta lekarska itp.),
  • robią zakupy,
  • wykonują toaletę ciała, higienę jamy ustnej,
  • ubierają i rozbierają podopiecznego,
  • karmią i poją pacjenta,
  • zmieniają pampersy,
  • wymieniają worek na mocz,
  • wykonują pielęgnację okolic cewnika, stomii,
  • pomagają w zmianie ułożenia ciała,
  • wykonują z pacjentem ćwiczenia oddechowe,
  • robią oklepywanie, nacieranie,
  • mierzą ciśnienie, tętno,
  • pomagają w pomiarze glukozy,
  • wspierają w przyjmowaniu leków.

  Wizyty domowe pielęgniarki

  Świadczymy usługi pielęgniarskie w domu pacjenta. Nasz personel pielęgniarski zapewnia kompleksową opiekę oraz nadzór wraz z czynnościami opiekuńczo-pielęgnacyjnymi. Do jego obowiązków należy m.in. zakładanie kroplówek, zmiany opatrunków, pobieranie krwi i materiału do badań diagnostycznych, iniekcje, cewnikowanie itp.
  Zapewniamy także kompleksową opiekę poszpitalną wraz z nadzorem nad czynnościami opiekuńczo-pielęgnacyjnymi. W ramach usługi realizujemy m.in. zakładanie kroplówek, zmiany opatrunków, zaopatrywanie odleżyn, cewnikowanie, pielęgnację stomii, iniekcje itp.

  Wizyty domowe lekarza

  Oferujemy domowe wizyty lekarskie. Jest to forma opieki szczególnie przydatna w okresie leczenia czy rekonwalescencji po pobycie w szpitalu.

  Wizyty domowe fizjoterapeuty

  Fizjoterapeuci wspierają podopiecznego w opiece domowej poprzez zapewnienie rehabilitacji indywidualnej nawet 7 dni w tygodniu. Kompleksowa opieka poszpitalna ma na celu optymalne zaktywizowanie pacjenta i przygotowanie go do samoopieki.

  Wizyty domowe psychologa

   Wypełnianie wszelkich ról społecznych jest możliwe i na pewno będzie łatwiejsze przy dobrym samopoczuciu psychicznym. Zapewniamy zatem opiekę psychologiczną w miejscu zamieszkania podopiecznego. Takiego wsparcia udzielamy zarówno podopiecznemy jak i jego bliskim.

  Badania diagnostyczne

  Wykonujemy badania diagnostyczne w domu pacjenta  bez konieczności odwiedzania przychodni.
  Usługi te w ramach opieki domowej oferujemy seniorom i osobom z ograniczoną mobilnością, dla których dotarcie do przychodni jest trudnością. Nasze pielęgniarki mogą przyjechać w dogodnym dla pacjenta i rodziny czasie oraz pobrać materiał biologiczny do badań laboratoryjnych. Zawiozą go do laboratorium, a większość wyników pacjent otrzyma w ciągu 24 godzin.

  Zapytaj o szczegóły wizyty w poniedziałki, środy, czwartki i piątki!

  Tel. 734 469 955

  Rejestracja i informacja

  tel. 734 469 955
  (kontakt pon., śr., czw. i pt.)