Nasz zespół

InspiroMed tworzą ludzie, których łączy ta sama idea:
by być oparciem i pomocą dla drugiego człowieka.

Z powyższej idei wyrosła misja działalność InspiroMed i na niej jest budowana.
Każdy pacjent otrzyma u nas najlepszą pomoc. Staramy się odpowiadać na Państwa potrzeby, ale także podpowiadać korzystne dla zdrowia pacjenta, rozwiązania. Szanujemy  i uwzględniamy także opinie i pogląd najbliższej pacjentowi rodziny czy opiekunów.

Nasz zespół posiada odpowiednie kwalifikacje formalne, a także wieloletnie doświadczenie w pracy z pacjentem, jak i niezbędne cechy osobowościowe oraz psychospołeczne niezbędne do realizacji procesu leczniczego i opiekuńczego.

Zapraszamy na konsultacje z naszymi lekarzami, zespołem pielęgniarskim, opiekuńczym, fizjoterapeutą i psychologiem działającymi w ramach poszczególnych poradni.

Zespół InspiroMed tworzą ludzie, dla których najważniejsza jest troska o człowieka. Nasi specjaliści dbają o to, aby każdy pacjent poczuł się zaopiekowany, otrzymał pełną informację i był zadowolony z otrzymanej opieki/konsultacji.

 

Nina Komasiak. Pielęgniarka z wieloletnim doświadczeniem m.in. w pracy z pacjentem onkologicznym. W InspiroMed pełni rolę koordynator opieki domowej. Dba o jakość i standard pracy personelu opiekuńczego, utrzymuje kontakt z rodzinami naszych podopiecznych, ustala i nadzoruje szczegoły wizyt domowych.

 

lek. Przemysław Walczuk.  Ukończył Łódzki Uniwersytet Medyczny. Posiada specjalizacje z: anestezjologii i intensywnej terapii, (FCARCSI) oraz z leczenia bólu przewlekłego (Irish College of Anaesthetist). Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w St. James’s Hospital w Dublinie – ból przewlekły. Ukończył specjalizację z Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Republice Irlandii. Wykonuje małoinwazyjne zabiegi przerywające i modulujące przewodzenie impulsów bólowych (blokady, termolezje).
Uzyskane dyplomy: dyplom Leczenia Bólu, Irish College of Anaesthetists, International Pain Fellowship, World Institute of Pain; Europejski Dyplom Anestezji Regionalnej, EDRA; Europejski Dyplom Anestezjologii i Intensywnej Terapii, EDA; Europejski dyplom Intensywnej Terapii, EDIC.
Komunikacja w języku: angielskim i rosyjskim.

Lek. Bożena Tomik. Ukończyła II Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie.  Posiada II stopień specjalizacji z Neurologii i specjalizację z Medycyny Paliatywnej. Pracowała w Klinice Neurologii i Epileptologii Szpitala im prof. W. Orłowskiego w Warszawie, gdzie zajmowała się chorymi hospitalizowanymi z różnorodnymi schorzeniami neurologicznymi. Pełniła także obowiązki asystenta naukowo-dydaktycznego oraz pracowała w Przyklinicznej Poradni dla Chorych z padaczką i Ch. Parkinsona. 
Od 25 lat pracuje w hospicjum domowym, którego od 15 lat jest kierownikiem medycznym, równocześnie prowadząc jego Pacjentów. Obecnie pracuje w poradni jako neurolog zajmując się Pacjentami z różnymi problemami neurologicznymi, także tymi, których podstawowym problemem jest ból. 
Aktualizuje swoją wiedzę uczestnicząc w licznych konferencjach oraz prowadząc wykłady z neurologii. 

 

Maciej Woźniak. Fizjoterapeuta w InspiroMed. Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Zdobywał doświadczenie na oddziałach neurologii oraz ortopedii w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu, a także Mazowieckim Centrum Rehabilitacji „Stocer”. Ukończył kursy: PNF, BLT, Neuromobilizacje, Kinesiotaping, Podstawy Terapii Manualnych, Terapia mięśniowo-powięziowa punktów spustowych.
W swojej pracy wykorzystuje elementy masażu oraz drenażu limfatycznego.
Pan Maciej otacza opieką podopiecznych przebywających w domach.

dr n. med. Monika Mazurek.  Doktor nauk medycznych (dyscyplina: medycyna, specjalność: chirurgia), pielęgniarka specjalizująca się w chorobach tętnic i żył; 15-letnie doświadczenie zawodowe zdobywała w klinikach chirurgicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zaprasza pacjentów z problemami  z zakresu pielęgnacji i leczenia ran trudno gojących się (po zabiegach chirurgicznych; z odleżynami, oparzeniami, owrzodzeniami, stopą cukrzycową). 
Chętnie angażuje się w działania charytatywne.

mgr Ewa Magierska-Kaźmierczak. Magister pielęgniarstwa ze specjalizacją z anestezjologii i intensywnej opieki medycznej. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Od 28 lat pracuje w zawodzie, obecnie pełniąc funkcję pielęgniarki oddziałowej w Fundacji Hospicjum Onkologiczne. Od wielu lat związana z opieką długoterminową i paliatywną. Opieką otacza przede wszystkim pacjentów z trudno gojącymi się ranami.

 

Krzysztof Radziszewski. Pracownik recepcji i opiekun  naszych klientów.  Ukończył Uniwersytet Jagielloński oraz studium pedagogiczne. Jego doświadczenie zawodowe przez lata skoncentrowane było na pracy z ludźmi, dzięki czemu rozwinął umiejętności interpersonalne, m.in. budowania dialogu i przekazywania wiedzy. Wieloletnie doświadczenie przy organizacji wydarzeń pozwoliło mu zdobyć i wzmocnić umiejętności koordynacyjne. 
W Inspiromed zajmuje się budowanie relacji z pacjentami i kierowaniem ruchem pacjenta. To jego głos usłyszycie Państwo po drugiej stronie słuchawki. Krzysztofa służy Państwu pomocą, rejestrując wizyty w naszych poradniach.

lek. Kamil Wysocki. Ukończył studia medyczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Swoje umiejętności doskonalił we Włoszech, w takich ośrodkach akademickich jak: Università Degli Studi di Genova, Università Degli studi di Bari Aldo Moro oraz Ospedale Microcitemico Cagliari na Sardynii. Wiedzę medyczną pogłębiał odbywając praktyki medyczne w szpitalu w USA, w stanie Connecticut. Uczestniczył w licznych konferencjach i kongresach międzynarodowych, jest absolwentem 2- letniej szkoły Medycyny Estetycznej i Anti-Aging w Warszawie.
Pan doktor przyjmuje pacjentów w ramach Poradni Medycyny Estetycznej.

Paulina Błaszczak. Dyplomowany dietetyk kliniczny w trakcie specjalizacji z psychodietetyki. Dzięki licznym praktykom w szpitalach i poradniach zyskała wiedzę i doświadczenie, które umożliwiają jej pracę z pacjentami z różnymi problemami zdrowotnymi: choroby tarczycy (np. Hashimoto, niedoczynność tarczycy), zaburzenia gospodarki cukrowej (np. cukrzyca typu I i II, insulinooporność), zaburzenia hormonalne (np. PCOS, nieregularne miesiączki) czy problemy z jelitami (np. SIBO, IBS, kandydoza). Cenne doświadczenia zdobywa nieustannie na licznych szkoleniach dietetycznych. Jest zwolenniczką indywidualnego i holistycznego podejścia do pacjenta.

 

Dariusz Popiński. Psychoonkolog, psychotraumatolog magister pielęgniarstwa, specjalista w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz psychiatrycznego. Jest specjalistą psychoterapii traumy i interwencji kryzysowej. Od ponad 5 lat pracuje z pacjentami w szpitalach. Swoje doświadczenie zdobywał m.in. w IPiN – oddziały psychiatryczne, Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii – oddział młodzieżowy, Szpital MSWiA w Otwocku – oddział leczenia zaburzeń nerwicowych, Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Drewnicy, Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia w Tworkach i wielu innych.
W InspiroMed przyjmuje w ramach Poradni Psychologicznej.
Prowadzi konsultacje również w języku angielskim.

 

Katarzyna Tlatlik-Wilczek. W InspiroMed realizuje usługi podologiczne.
Ukończyła Uniwersytet Warszawski na kierunku: Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja, ponadto zdobyła tytuł Zawodowego Opiekuna Medycznego, posiada uprawnienia do wykonywania zabiegów podologicznych.
Od kilku lat pracuje w roli opiekuna medycznego opiekując się chorymi i niesamodzielnymi oraz jako street worker z osobami w kryzysie bezdomności.
W swojej pracy dostrzega wiele obszarów związanych z deficytem higieny i pielęgnacji u osób w podeszłym wieku oraz niesamodzielnych, którym próbuje zaradzić. Tak właśnie zrodziła się potrzeba by nabyć uprawnienia do niesienia profesjonalnej pomocy w pielęgnacji stóp u  podopiecznych, celem poprawienia ich komfortu życia.

Karolina Chojka-Bartoszko. W InspiroMed odpowiedzialna jest m.in. za marketing i działania komunikacyjne.

 

poradnia leczenia bólu

opieka domowa

poradnia psychologiczna

poradnia chirurgiczno-podologiczna

poradnia medycyny estetycznej

Badania laboratoryjne

Rejestracja i informacja

tel. 734 469 955
(kontakt od pon. do pt.)