Nasz zespół

Zwracając się do nas macie Państwo rękojmię tego, iż osoby realizujące świadczenia opiekuńczo-pielęgnacyjne posiadają odpowiednie kwalifikacje formalne ale też niezbędne cechy osobowościowe i psychospołeczne potrzebne w opiece nad osobami niesamodzielnymi.

dr n. med. Jerzy Jarosz

specjalista w zakresie medycyny paliatywnej, anestezjologii i intensywnej terapii. Pracował jako kierownik Zakładu Medycyny Paliatywnej Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Obecnie pracuje w Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa w Warszawie, którego jest współzałożycielem. Głównie zajmuje się leczeniem bólu, w tym bólu nowotworowego. Jest współautorem podręcznika „Leczenie Bólów Nowotworowych” oraz autorem wielu rozdziałów podręczników z zakresu opieki paliatywnej, leczenia przeciwbólowego.

dr n. med. Luay Al-Qadi

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, praktykujący od 25 lat, w tym 14 lat w dziedzinie medycyny bólu. Specjalizuje się w przezskórnych, małoinwazyjnych metodach leczenia bólu przewlekłego nowotworowego i nienowotworowego jak: blokady nerwów i splotów nerwowych, neuroliza chemiczna i termolezja nerwów czaszkowych i obwodowych. Ukończył studia podyplomowe „Medycyna Bólu” na Uniwersytecie Jagiellońskim W 2011 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku. Czynny członek Polskiego Towarzystwa Badania Bólu (PTBB), wiceprzewodniczący Międzynarodowego Towarzystwa Medycyny Integracyjnej (IYPMA) oraz współautor książki „Leczenie bólu w różnych schorzeniach”.

prof. dr hab. n. med. Tomasz Pasierski

kardiolog z 30-letnią praktyką. Przez 15 lat pracował w Instytucie Kardiologii w Warszawie, a przez 13 lat kierował oddziałem Kardiologii w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym. Od 10 lat wykłada etykę lekarską na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

dr n. med. Janina Pernak de Gast

Ukończyła studia medyczne na wydziale lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie.
Specjalizacje II stopnia z anestezjologii i intensywnej terapii oraz leczenia bólu zrobiła w Szpitalu Akademickim „Dijkzigt” w Rotterdamie pod kierunkiem prof. dr. D. Keuskampa i prof. dr. W. Erdmanna.
Przez dwa lata prowadziła oddział jako Adiunkt Kinder Anestezjologii Akademickiego Szpitala ”Sophia Kinderziekenhuis” w Rotterdamie.
Następnie była szefem Anestezjologii Szpitala „Oudie&nieuwe Ziekenhuis” w Delft w Holandii.
Otworzyła Klinikę Leczenia Bólu w „Reinier de Graaf Gasthuis” w Delft w Holandii, gdzie była dyrektorem Kliniki i współpracowała z Wydziałem Anestezjologii Akademickiego Szpitala „Dijkzigt” z prof. dr. W. Erdmannem, gdzie oprócz wspólnej pracy klinicznej wykładała i szkoliła lekarzy w zakresie leczenia bólu.
Organizowała brała czynny udział w niezliczonych kongresach międzynarodowych na całym świecie między innymi: Francji, Belgi, Włoszech, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Irlandii, USA, Kanadzie, Australii, Izraelu i Japonii. Prezentując niezliczone prace naukowe oraz dając wykłady.
Utworzyła Światowe Towarzystwo Lekarzy Leczących Ból „World Society Pain Clinician”. Przez 16 lat pełniła tam funkcję skarbnika.
Założyła Międzynarodowe Pismo Lekarskie „The Pain Clinic”, w którym przez kilka lat była redaktorem.
Po powrocie do Polski utworzyła Kliniki Leczenia Bólu w Centrum Leczenia Dzieci Gromada Medica, Centrum Medycyny Sportowej (CMS).
Od stycznia 2019 r. pracuje w Poradni Leczenia Bólu przy Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa w Warszawie.

lek. Przemysław Walczuk

 

WYKSZTAŁCENIE:

 • Łódzki Uniwersytet Medyczny

UZYSKANE SPECJALIZACJE:

 • Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, FCARCSI
 • Specjalizacja z leczenia bólu przewlekłego (Irish College of Anaesthetist)

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • St. James’s Hospital w Dublinie – ból przewlekły
 • Ukończona specjalizacja z Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Republice Irlandii

WYKONYWANE ZABIEGI/OPERACJE:

 • Małoinwazyjne zabiegi przerywające i modulujące przewodzenie impulsów bólowych (blokady, termolezje)

UZYSKANE DYPLOMY:

 • Dyplom Leczenia Bólu, Irish College of Anaesthetists
 • International Pain Fellowship, World Institute of Pain
 • Europejski Dyplom Anestezji Regionalnej, EDRA
 • Europejski Dyplom Anestezjologii i Intensywnej Terapii, EDA
 • Europejski dyplom Intensywnej Terapii, EDIC

KOMUNIKACJA W JĘZYKU:

 • Język angielski
 • Język rosyjski

Martyna Joanna Hordowicz

 Ukończyła Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Podczas studiów była aktywnym członkiem kół naukowych z zakresu reumatologii, interny oraz chirurgii dziecięcej, otrzymując wyróżnienia za prace wygłoszone w ramach konferencji. Jest współautorką kilku publikacji z zakresu chirurgii oraz neonatologii. W 2016 r. ukończyła kurs Masterclass Medicinal Cannabis, którego zadaniem jest szerzenie wiedzy dotyczącej medycznych aspektów stosowania konopi. Prowadzi także działalność edukacyjną z zakresu kannabinoidów w ramach kursów z medycyny paliatywnej oraz podczas konferencji medycznych. Do pacjenta podchodzi holistycznie, biorąc pod uwagę nie tylko jego dobrostan fizyczny, ale także psychiczny, w szczególności w leczeniu bólu, który jest indywidualnie postrzeganym doznaniem – dlatego jego leczenie również musi być szyte na miarę pacjenta.

Agnieszka Leonhard

Specjalistka pielęgniarstwa opieki paliatywnej oraz pielęgniarstwa onkologicznego. Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Swoją prace rozpoczęła w Centrum Onkologii jako pielęgniarka instrumentariuszka. Potem pracowała jako pielęgniarka w Poradni Medycyny Paliatywnej i Leczenia Bólu. Obecnie w FHO asystent do spraw szkoleń w Centrum Naukowo–Dydaktycznym oraz pielęgniarka w Poradni Medycyny Paliatywnej i Leczenia Bólu.

Małgorzata Czaplińska

Magister pielęgniarstwa. Jest absolwentką Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia. Przez wiele lat pracowała w Centrum Onkologii w Warszawie jako pielęgniarka anestezjologiczna, oddziałowa Zakładu Medycyny Paliatywnej, a później Zakładu Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W FHO pełni funkcję koordynatora badań klinicznych i współpracy dydaktycznej oraz pracuje jako pielęgniarka w Poradni Medycyny Paliatywnej i Leczenia Bólu. Jest wykładowcą Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Uczelni Warszawskiej w zakresie opieki paliatywnej, leczenia bólu, dostępów dożylnych. Razem z drem Jaroszem prowadzi punkt konsultacyjny ,,Medycznej Marihuany”.

Agnieszka Konopska

Specjalistka pielęgniarstwa rodzinnego, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Swoją karierę rozpoczęła w Klinice Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Naczyń Uniwersyteckiego Szpitala przy ul. Banacha. Doświadczenie zdobywała w oddziałach kardiologicznych oraz pracy z pacjentem internistycznym, również w opiece domowej. Od 17 lat związana z lecznictwem otwartym w przychodni Warszawa-Włochy, gdzie pracuje jako pielęgniarka rodzinna. Od 3 lat pielęgniarka opieki komercyjnej, obecnie w InspiroMedzie jako Zastępca Koordynatora Opieki Długoterminowej.

Ewa Kalińska

Neuropsycholog, specjalista 2o. W 1968 r. ukończyła studia na Wydziale Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenia zdobywała w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w Konstancinie, następnie w wielospecjalistycznym oddziale rehabilitacji w Szpitalu Wolskim w Warszawie. Ponad 20 lat pracowała w 1. Klinice Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii pod kierownictwem prof. J. Kulczyckiego. Od 1998 r. pracuje jako psycholog w Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa w Warszawie.

opieka domowa

poradnia internistyczna

poradnia leczenia bólu

poradnia psychologiczna

poradnia kardiologiczna

Rejestracja do poradni specjalistycznych

Agnieszka Leonhard

+48 734 469 955

 

 

Długoterminowa
opieka domowa

 Agnieszka Konopska

+48 728 547 424