Psycholog i psychoonkolog

Poradnia psychologiczna to miejsce, w którym diagnozujemy i leczymy problemy związane z zaburzeniami i chorobami psychicznymi. Konsultacje pomagają uporządkować życie osobiste, zawodowe, a także wesprzeć w trudnej sytuacji zdrowotnej. Udzielamy także wsparcia psychoonkologicznego pacjentom i jego rodzinie (opiekunom).
 

W ofercie znajdują się:
– konsultacje psychologiczne
– konsultacje psychoonkologa
– psychoterapia
– konsultacje w domu pacjenta
– konsultacje online psychologa lub psychoonkologa


Kiedy warto
zgłosić się na konsultację?
Niesiemy pomoc pacjentom, którzy dostrzegają u siebie lub swoich bliskich problemy związane z zaburzeniami samopoczucia, samooceną, stanem zdrowia psychicznego, które doświadczają dyskomfortu psychicznego wiążącego się z codziennym funkcjonowaniem. Warto zasięgnąć konsultacji u specjalisty, także wtedy, kiedy nie do końca jesteśmy świadomi (lub osoby z naszego najbliższego otoczenia) przyczyn obniżonego nastroju.
Zapraszamy na konsultacje indywidualne stacjonarnie w poradni lub w domu pacjenta. Wsparcia udzielimy także pacjentom onkologicznym na różnym etapie diagnozy i leczenia choroby nowotworowej oraz ich rodzinom (opiekunom).

Czy konsultacje prowadzone są wyłącznie indywidualnie?
Pierwsze spotkania powinny odbywać się w trybie rozmów indywidualnych. Kolejne konsultacje mogą (lecz nie muszą) odbywać się z udziałem najbliższych (opiekunów).

Jak wygląda proces wsparcia przez psychologa, psychoonkologa?
Konsultacje mają charakter indywidualnych, bezpośrednich spotkań. Wraz z ich postępem mogą przybrać charakter spotkań grupowych w których uczestniczy pacjent i jego rodzina (opiekunowie). Jest to jednak kwestia indywidulanych ustaleń, jak i gotowości do uczestnictwa w konsultacjach w takiej formie.

Ile trwają konsultacje psychologiczne? 
Pierwsza konsultacja może trwać do 90 minut, każda kolejna około 60 minut. Czas trwania konsultacji jest taki sam względem wizyt stacjonarnych, jak i domowych.

Ile trwa psychoterapia?
Konsultacje trwają około 60 minut, jednakże pierwsze spotkanie może potrwać nawet 90 minut.

Czy na konsultację należy przynieść jakieś dokumenty?
Na pierwszą konsultację prosimy zabrać dokumentację medyczną (np. kartę informacyjną otrzymaną w szpitalu). Cenne będą informacje dotyczące diagnozy, postępowania choroby oraz podjętego procesu leczenia pacjenta.

Czy na konsultacje może się zgłosić osoba niepełnoletnia?
Na konsultacje zgłosić się mogą wyłącznie pacjenci pełnoletni, jednakże na wizytę może umówić się rodzina niepełnoletniego pacjenta.

W jakim trybie prowadzone są konsultacje?
Najbardziej wskazaną i odpowiednią formą konsultacji są spotkanie bezpośrednie (stacjonarnie lub też w domu pacjenta/klienta). Kilka pierwszych spotkań powinno mieć formę spotkań „twarzą w twarz”. W szczególności na samym początku nawiązywania relacji ważne jest aby zbudować, sformułować wzajemny dialog, zrozumienie i więź. Znacznie skuteczniej można dzięki temu stworzyć atmosferę otwartości i zaufania. Wyjątkowo, w drodze ustaleń ze specjalistą możliwe jest umówienie spotkania online (czasem wskazaniem może być tu stan chorego uniemożliwiający mu komfortowe, bezpieczne przemieszczanie się). Konsultacje online mogą być realizowane wyłącznie po ustaleniach z psychologiem.

W jakie dni odbywają się konsultacje u psychoonkologa?
Konsultacje odbywają się w wybrane dni tygodnia: poniedziałek, środa, czwartek. O dostępność terminów prosimy pytać w naszej rejestracji.

 

Chcesz poznać nasz zespół? Zapraszamy TUTAJ.  

CENNIK Poradni Psychologicznej.  

Sprawdź jak nas oceniają nasi pacjenci i ich rodziny.

Rejestracja i informacja

tel. 734 469 955
(kontakt pon., śr., czw. i pt.)