O InspiroMed

Spółka InspiroMed została założona w 2016 roku. InspiroMed jest przedsiębiorstwem społecznym –  prowadząc działalność gospodarczą, realizuje cele dobroczynne i misję społeczną, przekazując zysk na funkcjonowanie Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa (FHO) na warszawskim Ursynowie.

InspiroMed oferuje usługi w ramach: opieki domowej, Poradni Leczenia Bólu, Poradni Psychologicznej, Poradni Kardiologicznej oraz Poradni Medycyny Ogólnej.

Wykwalifikowany zespół medyczny i opiekuńczy zapewnia opiekę na najwyższym poziomie.
Udzielamy konsultacji bezpośrednio w Poradni, realizujemy również opiekę w domu podopiecznego.

opieka domowa

poradnia medycyny ogólnej

poradnia leczenia bólu

poradnia psychologiczna

poradnia kardiologiczna

Rejestracja do poradni specjalistycznych

Agnieszka Leonhard

+48 734 469 955

 

 

Długoterminowa
opieka domowa

Agnieszka Konopska

+48 728 547 424