O InspiroMed

Spółka InspiroMed została założona w 2016 roku. InspiroMed jest przedsiębiorstwem społecznym –  prowadząc działalność gospodarczą, realizuje cele dobroczynne i misję społeczną, przekazując zysk na funkcjonowanie Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa (FHO) na warszawskim Ursynowie.

InspiroMed oferuje usługi w ramach:

 Opieki domowej,

Poradni leczenia Bólu,

Poradni chirurgiczno-podologicznej,

Poradni psychologicznej,

Poradni kardiologicznej,

– Poradni medycyny ogólnej.

Wykwalifikowany zespół medyczny i opiekuńczy zapewnia opiekę na najwyższym poziomie.
Udzielamy konsultacji bezpośrednio w Poradni, realizujemy również opiekę w domu podopiecznego.

opieka domowa

poradnia leczenia bólu

poradnia psychologiczna

poradnia chirurgiczno-podologiczna

Rejestracja do poradni specjalistycznych

+48 734 469 955

 

 

Długoterminowa
opieka domowa

Agnieszka Konopska

+48 728 547 424