Mając ograniczone możliwości i kompetencje, opiekę nad bliskim możecie Państwo powierzyć doświadczonemu opiekunowi medycznemu / środowiskowemu. Jego rolą jest wsparcie Państwa w opiece nad członkiem rodziny, a tym samym wsparcie osoby zależnej, chorej, czy niesamodzielnej w codziennych aktywnościach. Opiekun realizuje cele opiekuńcze, pielęgnacyjne oraz społeczne (środowiskowe) wobec podopiecznego.

Realizowana przez opiekuna pomoc polega przede wszystkim na wsparciu w takich obszarach jak:

  • przygotowanie posiłków
  • bezpieczne karmienie i pojenie pacjenta
  • merytoryczne wsparcie rodziny w prawidłowym pielęgnowaniu i higienie bliskiego
  • realizacja czynności higienicznych (podstawowa toaleta, higiena poranna itp.)
  • czynności pielęgnacyjne
  • mobilność, np. uczestnictwo we wspólnym spacerze
  • wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego (realizacja podstawowych obowiązków domowych np. realizacja zakupów)
  • aktywizacja i mobilizowanie do aktywności ruchowej i wykonywania zaleconych ćwiczeń
  • nadzór nad przyjęciem leków zgodnie z zaleceniami lekarza
  • nadzór nad samopoczuciem i zdrowiem podopiecznego: pomiar ciśnienia krwi, pomiar glukozy.

Pomoc opiekuna medycznego może mieć charakter krótko- i długoterminowy, a tym samym być realizowana wyłącznie weekendowo, godzinowo – w wybranych, preferowanych przez Państwa porach dnia, ale także przez dłuższy, wielomiesięczny okres czasu.  W InspiroMed zapewniamy także wsparcie opiekuna wraz z zamieszkaniem u podopiecznego w celu świadczenia opieki przez całą dobę.

Potrzeby dotyczące pory i częstotliwości opieki mogą zmieniać się wraz z upływem czasu, w zależności od poprawy lub pogłębiania się stanu chorobowego pacjenta. Przystępując do rozmów dotyczących szczegółów opieki nad podopiecznym w domu poprosimy Państwa o wskazanie preferencji odnoszących się do oczekiwanych cech opiekuna. Staramy się tak dobierać zespół opiekuńczy, aby czuli Państwo komfort i zaufanie. Zależy nam abyście Państwo doświadczali opieki osoby z którą bez problemu zbudujecie szczery dialog bazujący na obustronnym zrozumieniu potrzeb i oczekiwań.