Dziękujemy za 2021!

Dziękujemy za 2021!

InspiroMed Sp. z o.o. został powołany do życia 5 lat temu, aby stanowić dodatkowe źródło dochodu dla Fundacji Hospicjum Onkologiczne. Wypracowany przez spółkę zysk ma być zastrzykiem finansowym dla działalności hospicjum. Jest to zatem, oprócz darczyńców...
W kilku słowach o InspiroMed.

W kilku słowach o InspiroMed.

W 2016 roku Zarząd Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa (FHO) powołał do życia przedsiębiorstwo społeczne – spółkę InspiroMed. Poprzez świadczenie usług komercyjnych InspiroMed realizuje cele dobroczynne i misję społeczną. Wypracowany zysk przekazywany...