Jak zadbać o bezpieczeństwo bliskiego w domu?

Jak zadbać o bezpieczeństwo bliskiego w domu?

Opieka domowa realizowana jest wobec osoby niewymagającej hospitalizacji w warunkach oddziału stacjonarnego, ale wymagającej stałego, regularnego nadzoru opiekuńczego lub pielęgniarskiego. Aby zadbać o bezpieczeństwo bliskiego w domu, rodzina sama może poczynić pewne...