W poradni chirurgiczno – podologicznej prowadzimy wielodyscyplinarną opiekę nad pacjentem z raną przewlekłą i ranami trudnymi.
Zapraszamy m.in. pacjentów:

– z chorobą onkologiczną,   

– ze stopą cukrzycową,

– z odleżynami (różnego stopnia),

– z ranami pooperacyjnymi zakażonymi, trudno gojącymi się,

– kobiety po porodach (przez cesarskie cięcia),

– z ranami pooparzeniowymi.

Leczymy rany, które mimo pielęgnacji nie chcą się goić i wymagają specjalistycznej opieki medycznej. Usuwamy martwicę, zakładamy kolejno opatrunek dobrany do specyfiki rany. Planujemy i prowadzimy cały proces leczenia ran trudnych.

W przypadkach koniecznych prowadzimy antybiotykoterapię pod nadzorem lekarza internisty i epidemiologa. Gdy rana wymaga dodatkowego opatrzenia w proces leczniczy włączany jest także lekarz – chirurg.  

Opieką obejmujemy zarówno osoby dorosłe jak i dzieci.

Zapraszamy do zapisów: https://inspiromed.pl/uslugi/poradnia-chirurgiczno-podologiczna/